7-11 Limited Hello Kitty Tokidoki Simone Legno Cactus Kitty Plush Doll 16" Figure

  • Sale
  • Regular price $59.95


Condition :    New

Brand :    Tokidoki 

Series :     Hello Kitty Tokidoki

Type :    Designer Toy

Note :    Sale.