Authentic Naruto Shippuden Headband Konoha-Gakure No Sato

  • Sale
  • $49.95


Condition :    New

Brand :    

Series :    Naruto 

Type :    Headband 

Note :    Rare.