Kotobukiya Artfx 1/6 12" Matrix Soft Vinyl Neo Morpheus Trinity Agent Smith 6 Pvc Figure Set

  • Sale
  • Regular price $379.95


Condition :    Used

Brand :    Kotobukiya 

Series :    Matrix 

Type :    Pvc

Note :    6 Pvc Figure Set, not separate.