Toy2R 2005 Touma Snout 6" Vinyl Figure Set

  • Sale
  • $299.00


Condition :    New

Brand :    Toy2R 

Series :    Touma 

Type :    Designer Toy

Note :    Rare, Gunmetal, White, Blue, Yellow, Red.