Uart Micro Pop Show SD Ikki Tousen Kanu Unchou Ryofu Housen Limited 2 Pvc Figure Set

  • Sale
  • $59.95


Condition :    New

Brand :    Uart 

Series :    Ikki Tousen

Type :    Pvc

Note :    Kanu Unchou Ryofu Housen Limited Ver.